algemene voorwaarden 

NAGELCENTRUM MARJOLIJN

 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.NagelcentrumMarjolijn.be van MaTiBe BV (handelsbenaming Nagelcentrum Marjolijn)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met MaTiBe BV worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden je wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met MaTiBe BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.


Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar MaTiBe BV. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van MaTiBe BV.


 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn exclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


 1. Bestellingen

Om een product aan te kopen dien je het product eerst toe te voegen aan jouw winkelmandje. Indien je de gewenste producten aan je winkelmandje hebt toegevoegd, kan je jouw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dien je ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zal je een overzichtspagina krijgen. Als je deze aanvaardt, dan is jouw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin je koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Creditcard (Visa en MasterCard), Bancontact/Mister Cash, KBC-Betaalknop, Belfius Pay Button, ING Home Pay en iDEAL. Indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Bestellingen kunnen voor het versturen geannuleerd worden, maar niet kosteloos. Zowel de kosten van de betaalmethode (Mollie) als een administratieve kost worden in rekening gebracht. Dit is 5% van het totaalbedrag van de order, met een minimum van €5.00 en een maximum van €15.00.


 1. Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je jouw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 60 dagen, te rekenen vanaf de dag na je bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien een product niet op voorraad is kunnen wij steeds beslissen een product zonder overleg te annuleren en terug te betalen in de vorm van een terugbetaling of tegoed. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om de goederen van jouw bestelling binnen de 60 dagen te leveren, brengen we je hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we je mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 60 dagen te leveren, kan je de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat je van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvang je een tegoedbon ter waarde van het volledige bedrag van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, dien je dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk noch kunnen wij nadien verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in pakketten door Bpost of elke andere koerier. Éénmaal een pakket onze winkel verlaat hebben wij hierop geen enkel vat meer en kunnen wij noch Bpost ingrijpen in het sorteer- of leverproces en dit voor minimaal 60 dagen na het verzenden van een pakket. Indien een pakket verloren gewaand wordt hebben wij het recht een wachttijd van 60 dagen te hanteren alvorens de bestelling opnieuw te verzenden of terug te betalen. Bestellingen kunnen in die tussentijd niet geannuleerd worden. Het recht op annulatie (zie boven) gaat pas in vanaf het moment van ontvangst.


 1. Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat je volledig tevreden bent over elke aankoop bij MaTiBe BV en streven ernaar om je te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor jouw geld en een prima service aan te bieden. Indien je een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien je hebt besloten om het niet te houden, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via email en de goederen naar ons terug te sturen in hun originele verpakking en met een ongebroken verzegeling binnen de 14 kalenderdagen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug in de vorm van een tegoedbon. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon. Dit geldt A) in zijn geheel niet voor professionele aankopen (B2B) en B) niet voor particulieren aankopen betreffende volgende items: 
- Dienstenovereenkomsten (opleidingen)
- Producten die verkocht worden zonder verzegeling en dus om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (o.a. alle base en top coats, biabs en gel polishen, stempellakken, pigmenten en glitters, freesbits, vijlen, penselen, vellentangen, pushers, vloeistoffen etc. Deze lijst is niet limitatief.
- Producten met verzegeling maar waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

Indien je een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via email (info@nagelcentrummarjolijn.be) met een beschrijving van de beschadiging en het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug in de vorm van een tegoedbon. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen inclusief de kosten voor het retourzenden. 


 1. Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.


 1. Producten

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen. Twijfel je aan een bepaalde kleur? Stuur ons een bericht en we helpen je graag verder. Houd er rekening mee dat gel polishen en dergelijke niet geruild kunnen worden.  


 1. Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heb je het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die je via de website hebt geplaatst, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt A) in zijn geheel niet voor professionele aankopen (B2B) en B) niet voor particulieren aankopen betreffende volgende items: 
- Dienstenovereenkomsten (opleidingen)
- Producten die verkocht worden zonder verzegeling en dus om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (o.a. alle base en top coats, biabs en gel polishen, stempellakken, pigmenten en glitters, freesbits, vijlen, penselen, vellentangen, pushers, vloeistoffen etc. Deze lijst is niet limitatief. 
- Producten met verzegeling maar waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 
Indien je een artikel wenst te annuleren, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via email (info@nagelcentrummarjolijn.be) waarin je ons je klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. Je dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en je mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 7 kalenderdagen nadat je ons jouw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd naar onze winkel (Nagelcentrum Marjolijn, Aarschotsesteenweg 431A, 3012 Wilsele, België). Alle artikelen worden op jouw kosten geretourneerd. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvang je een terugbetaling binnen de 30 dagen na je annuleringsbericht.


 1. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Wij zijn niet verantwoordelijk noch kunnen wij nadien verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in pakketten door Bpost of elke andere koerier. Éénmaal een pakket onze winkel verlaat hebben wij hierop geen enkel vat meer en kunnen wij noch Bpost ingrijpen in het sorteer- of leverproces en dit voor minimaal 60 dagen na het verzenden van een pakket. Indien een pakket verloren gewaand wordt hebben wij het recht een wachttijd van 60 dagen te hanteren alvorens de bestelling opnieuw te verzenden of terug te betalen.

Bestellingen kunnen in die tussentijd niet geannuleerd worden. Het recht op annulatie (zie boven) gaat pas in vanaf het moment van ontvangst.


 1.  Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.


 1. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


 1. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van MaTiBe BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.


 1. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar ons via info@nagelcentrummarjolijn.be. We stellen alles in het werk om je klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we je klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we jr de vermoedelijke termijn mee. We houden je op de hoogte van elk onderzoek.


   14. Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om jouw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die je verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klik je het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieer je of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer ga je achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klik je op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Je browser bevestigt dan dat je in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op je scherm.)


 1. Contactgegevens

Nagelcentrum Marjolijn
Aarschotsesteenweg 431A
3012 Wilsele
België


 1. Maatschappelijke zetel

MaTiBe BV 
Leuvensebaan 6
3220 Holsbeek
België


 1. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van MaTiBe BV zijn eigendom of staan onder licentie van MaTiBe BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.